Remedial Teaching Praktijk Jottum!

 Tarieven

 Intakegesprek

   Gratis

 Remedial Teaching 45 minuten 

 Inclusief:

 - Voorbereiding en verslaglegging

 - Huiswerk op maat                                         

  € 42,50

            

 

            

Gesprekken met ouders (verzorgers) en/of school 

Telefonisch consult

  € 12,50 

 

 per 15 minuten

 Reiskosten

 €   0,19

per km

 

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW en vastgesteld volgens de richtlijnen van de LBRT.

Mijn diensten kunnen ook ingezet worden om een leerling met een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een leerling met een rugzakje (leerling-gebonden financiering, LGF) voor een langere periode te begeleiden.

Helaas worden de kosten voor remedial teaching niet vergoed door uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen is het wel mogelijk om de kosten voor remedial teaching op te voeren als 'ziektekosten of andere buitengewone uitgaven', waardoor ze fiscaal aftrekbaar kunnen zijn. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de website van de Belastingdienst. Bij een laag inkomen is het soms ook mogelijk om een beroep te doen op 'bijzondere bijstand' van uw gemeente.