Remedial Teaching Praktijk Jottum!

Wat is dysorthografie?

Dysorthografie is een aangeboren stoornis die zich beperkt tot de schriftelijke verwerking van taal.

Bijvoorbeeld de leerling

  • schrijft ‘hooi’ foutloos maar het woordje ‘mooi’ verkeerd.

Door het aanleren van de juiste spellingsstrategieën geef ik deze leerlingen handvatten om goed te kunnen spellen.